Samsung: Ušteda u crno‑belom svetu

Periferije

Samsung: Ušteda u crno‑belom svetu

Na­kon us­pe­ha pret­ho­dne ge­ne­ra­ci­je crno‑be­lih la­se­ra i MF uređaja, Sam­sung je nas­ta­vio da se ba­vi u­šte­dom to­ne­ra – ML‑1915, SCX‑4600 i SCX‑4623F se po­no­se ti­me što... 

Detaljnije... »
PC Press: LG Blu-ray HB954PB Home Cinema

Multimedijalni hardver

PC Press: LG Blu-ray HB954PB Home Cinema

Kom­ple­tni Blu-ray ho­me the­ater sis­te­mi su još uvek ret­kost. LG je pred­sta­vio je­dan ova­kav komplet, ko­ji će us­ko­ro bi­ti u pro­da­ji i kod nas — Branislav Bubanja Blu‑ray ple­jer iz... 

Detaljnije... »
PC Press: www.prevara.info <link>

Ponoćni linkovi

PC Press: www.prevara.info <link>

www.prevara.info Pre­va­ra je sta­ra ko­li­ko i trgo­vi­na. Naj­vi­še ko­ris­ti su i­zvlačili oni ko­ji su se spe­ci­ja­li­zo­va­li da za ne­što da­ju „ni­šta ulep­ša­no le­pim rečima“.... 

Detaljnije... »
PC Press: Poboljšani Notepad

Korisni programi

PC Press: Poboljšani Notepad

U na­šem pa­ke­tu stan­dar­dnih alat­ki na­la­zi se Notepad++, još je­dan bes­pla­tan pro­gram ko­ji za­me­nju­je a­pli­ka­ci­ju ko­ja sti­že uz Windows. Ovo ni­je sa­mo ne­što po­bolj­ša­na... 

Detaljnije... »
Stigao Ubuntu 9.10

Operativni sistemi

Stigao Ubuntu 9.10

Nova verzija Ubuntu operativnog sistema, koja pored oznake 9.10 nosi i naziv Karmic Koala, od juče se može slobodno preuzeti sa interneta, a donosi niz manjih i većih izmena sa ciljem povećavanja lakoće korišćenja.... 

Detaljnije... »
AmCham: Edukacija ključna za unapređenje zaštite prava intelektualne svojine

Događaji

AmCham: Edukacija ključna za unapređenje zaštite prava intelektualne svojine

Beograd, 29. oktobar 2009. – Učesnici dvodnevne konferencije o zaštiti prava intelektualne svojine u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji, saglasili su se da je potreban jasan politički konsenzus za neophodnost... 

Detaljnije... »
Kompanije Intel i Numonyx došle do krucijalnih saznanja u oblasti PCM tehnologije

Komponente

Kompanije Intel i Numonyx došle do krucijalnih saznanja u oblasti PCM tehnologije

Korporacije Intel i Numonyx B.V su objavile da je ostvaren ključan napredak u razvoju memorije sa promenljivom fazom (PCM), nove tehnologije u izradi memorija koje kombinuju brojne prednosti današnjih različitih tipova... 

Detaljnije... »
PC Press: Comodo System‑Cleaner

Korisni programi

PC Press: Comodo System‑Cleaner

Comodo System‑Cleaner je bes­pla­tan pro­gram za čišćenje sis­te­ma ko­ji mo­že bi­ti od po­moći pri uvođenju re­da na hard dis­ku i u­kla­nja­nja ne­po­tre­bnih po­da­ta­ka. Op­ci­je za čišćenje... 

Detaljnije... »
Linus Torvalds "uz" Windows 7

Operativni sistemi

Linus Torvalds “uz” Windows 7

Open Source svet je u neverici! Gospodin koga vidite na slici je niko drugi do Linus Torvalds, čovek koji stoji iza Linux platforme i koji je osnivač Linux fondacije. On je “podržao” Windows 7 tokom lansiranja... 

Detaljnije... »
Telenor dodelio 50 Samsung i7500 galaxy telefona za besplatno testiranje

Mobilni telefoni

Telenor dodelio 50 Samsung i7500 galaxy telefona za besplatno testiranje

29. oktobar 2009 – Samsung I7500 Galaxy sa platformom Android™ besplatno će testirati 50 prijavljenih koji su dali najpribližniji odgovor na pitanje postavljeno na Telenorovom test portalu http://test.telenor.rs. Dodela... 

Detaljnije... »
Siemens u Pančevu predstavio rešenja za kvalitetnije očuvanje životne sredine

Događaji

Siemens u Pančevu predstavio rešenja za kvalitetnije očuvanje životne sredine

Šesti po redu „Siemens dan“ održan je danas u maloj sali gradske uprave Pančeva. Na ovom događaju kompanija Siemens, nastavljajući turneju po Srbiji pod nazivom „Energetska efikasnost i briga o životnoj sredini”,... 

Detaljnije... »
PC Press: Emmi Premium Oberon i7

Računari

PC Press: Emmi Premium Oberon i7

Do­maći online šop Emmi je bio među agil­ni­ji­ma i za predstojeću šoping sezonu po­slao je kon­fi­gu­ra­ci­ju ko­ja nas je im­pre­si­oni­ra­la. Računar se is­po­ručuje sa Intel Core i7 870 pro­ce­so­rom,... 

Detaljnije... »
PC Press: Sve veći broj poseta našem sajtu

Info

PC Press: Sve veći broj poseta našem sajtu

Zahvaljujući sve većem broju vaših poseta sajtu www.pcpress.info, naša internet lokacija premešta se na višu stepenicu hostinga – virtuelni server. Saobraćaj je preveliki, vaše posete sve veće, pa smo shared hosting... 

Detaljnije... »
Konica Minolta: Novi proizvodi na Međunarodnom sajmu informatičko-birotehničke opreme

Info

Konica Minolta: Novi proizvodi na Međunarodnom sajmu informatičko-birotehničke opreme

Konica Minolta poslovna rešenja SE d.o.o. u saradnji sa ovlašćenim distributerima Birotehnika d.o.o. i Original d.o.o. promoviše novitete iz široke lepeze svojih proizvoda na 17. Međunarodnom sajmu informatičko-birotehničke... 

Detaljnije... »
Kimtec: Metrologic Bar Code čitači ponovo u ponudi

Info

Kimtec: Metrologic Bar Code čitači ponovo u ponudi

Voyager i Eclipse serija bar code skenera ponovo je u ponudi Kimtec-a. Izbor priključaka (USB, PS/2 i RS232) i laserska tehnologija skeniranja posebno izdvajaju ove uređaje. Uređaji dolaze u varijanti sa stalkom ili bez... 

Detaljnije... »
PC Press: www.ringeraja.rs <link>

Ponoćni linkovi

PC Press: www.ringeraja.rs <link>

www.ringeraja.rs  www.ringeraja.hr www.ringeraja.ba  In­ter­net por­tal je na­me­njen bu­dućim ro­di­te­lji­ma, tru­dni­ca­ma i ro­di­te­lji­ma pred­škol­ske de­ce. Svo­jim po­se­ti­oci­ma... 

Detaljnije... »
Cink-vazdušne baterije uskoro u prodaji

Istraživanja

Cink-vazdušne baterije uskoro u prodaji

Već sledeće godine u prodavnicama će se pojaviti uređaji koji koriste nove cink-vazdušne baterije, akumulatore koji mogu da skladište do tri puta veću količinu energije od trenutno najpopularnijih litijum-jonskih... 

Detaljnije... »
Microsoft: Vista Platform Update (DX11 i za Vistu)

Operativni sistemi

Microsoft: Vista Platform Update (DX11 i za Vistu)

Danas je kompanija Microsoft objavila konačnu verziju Platform Update dopuna za Windows Vista operativni sistem. Ovaj update obuhvata nekoliko sistemskih biblioteka namenjenih budućim, ali i mnogim aktuelnim novijim aplikacijama:... 

Detaljnije... »
PC Press: vodič kroz reviju L’Oreal Paris Cinemania 09

vesti

PC Press: vodič kroz reviju L’Oreal Paris Cinemania 09

Ovogodišnja, sedamnaesta po redu, revija filmskih ostvarenja L’Oreal Paris Cinemania počinje sutra, 29. oktobra. Revija će trajati do 5. novembra i održavaće se u Sava centru i u bioskopu Tuckwood Cineplex u Beogradu,... 

Detaljnije... »
Geek poklon - kutija koja se otvara samo na jednom mestu u svetu

aktuelno

Geek poklon – kutija koja se otvara samo na jednom mestu u svetu

Želite da kupite prijatelju originalan poklon a ne možete da ga nađete? Možda da ga sami napravite – sjajna priča o gradnji kutije sa ugrađenim GPS sistemom na http://arduiniana.org/projects/the-reverse-geo-cache-puzzle/ koja... 

Detaljnije... »

Excel kuhinjica

Twitter