DLNA u akciji

connect

DLNA u akciji

Bilo da je reč o smart telefonima, tabletima ili televizorima – proizvodi sa oznakom DLNA trebalo bi da pojednostave zabavu uz muziku, fotografije i filmove u kućnoj mreži. Zbog toga su se povezali proizvođači iz raznih... 

Detaljnije... »
Subaru unapredio sistem Eyesight

Auto

Subaru unapredio sistem Eyesight

Subaru je unapredio svoj sistem Eyesight dodavanjem novih karakteristika, pre svega identifikacijom pešaka i prepreka na putu, kočenjem pa i okretanjem automobila ako postoji mogućnost da udari u nešto. Povezan je s kontrolama... 

Detaljnije... »
Naxi aplikacija za Android

Android

Naxi aplikacija za Android

Početkom 2012. godine Naxi radio je svim slušaocima poklonio aplikaciju za iPhone i iPad (o kojoj ste već imali priliku da čitate), preko koje mogu da slušaju Naxi Digital. Naxi Digital je mreža radio stanica različitih... 

Detaljnije... »
Hromirani zmaj

Multimedijalni softver

Hromirani zmaj

Kom­pa­ni­ja Comodo  je po­zna­ta na trži­štu so­ftve­ra za za­šti­tu računa­ra i mre­ža, a nji­ho­va po­nu­da u­ključuje si­gur­no­sne ser­ti­fi­ka­te i pro­gra­me za bor­bu pro­tiv vi­ru­sa,... 

Detaljnije... »
PC Savet: Windows 7 – Command prompt here

Info

PC Savet: Windows 7 – Command prompt here

Često korisite komandni režim i mučite se sa beskrajnim CD komandama? Evo lakšeg načina: pritisnite Shift i kliknete desnim tasterom miša na prazan prostor u nekom folderu. Iz menija izaberite Open command window here... 

Detaljnije... »
Fotografija prodata na aukciji za 4,3 miliona dolara

Foto

Fotografija prodata na aukciji za 4,3 miliona dolara

Pogledajte dobro ovu fotografiju. Možda se za njom prosečan posmatrač ne bi ni okrenuo. Možda na tradicionalnom PC Press-ovom letnjem konkursu ona ne bi dobila ni jednu nagradu. Ali, ipak, za nju je plaćeno čak 4,3... 

Detaljnije... »
Smartfoni jeftiniji od 200 evra

connect

Smartfoni jeftiniji od 200 evra

Povoljni smart telefoni popularniji su nego ikada. U connect-ovoj laboratoriji testirali smo dvojicu zanimljivih novajlija, HTC Explorer i LG Optimus Hub.   LG neprestano dorađuje svoje Android modele iz serije Optimus,... 

Detaljnije... »
Preko Twitter-a pozvao porno-zvezdu na matursko veče

Društvene mreže

Preko Twitter-a pozvao porno-zvezdu na matursko veče

Većina koristi Twitter pasivno ‒ da pročita vesti, najnovije tračeve i zanimljivosti. Drugi shvataju da se on može koristiti i kao aktivno sredstvo koje im može doneti ljubav. Ili bar izlazak s porno-zvezdom. Osamnaestogodišnji... 

Detaljnije... »
Di­gi­tal­ni DJ

Multimedijalni softver

Di­gi­tal­ni DJ

Ne­mačka kom­pa­ni­ja Magix nu­di niz a­pli­ka­ci­ja za rad sa ra­znim vrsta­ma mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja (audio, vi­deo, fo­to), a naj­po­zna­ti­ji su po pro­gra­mu za prav­lje­nje mu­zi­ke... 

Detaljnije... »
PC Press 187 u prodaji

Info

PC Press 187 u prodaji

Pošto smo u prošlom broju napravili kućnu mrežu, red je i da je uposlimo. A za razliku od poslovne mreže kojom uglavnom cirkulišu dokumenti, u kućnoj mreži vrteće se uglavnom multimedija, što nije ni malo lakši... 

Detaljnije... »
Asus predstavlja matične ploče sa čipsetom Intel 7 Series

Hardver

Asus predstavlja matične ploče sa čipsetom Intel 7 Series

Ovom prilikom Asus nudi optimizovanu platformu za PC koja donosi najbolje performanse, najkompletnije povezivanje i potpuno prilagodljivo hlađenje Asus je nedavno organizovao niz globalnih seminara, koji su iskorišćeni... 

Detaljnije... »
Žena traži odštetu od Apple-a zbog slomljenog nosa

Novosti iz sveta

Žena traži odštetu od Apple-a zbog slomljenog nosa

Da li Apple-ov moderni dizajn predstavlja opasnost za starije osobe? Osamdesettrogodišnja Evelin Pasvol veruje da je tako i traži odštetu od milion dolara zato što je naletela na staklena vrata Apple-ove prodavnice. Pasvolova... 

Detaljnije... »
Deset godina HP-a u Srbiji

Cloud

Deset godina HP-a u Srbiji

Kompaniji Hewlett-Packard d.o.o. obeležila je desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji. Ovom prilikom je organizovana HP Discover konferencija na kojoj je preko 400 posetilaca imalo priliku da od HP stručnjaka sazna o najnovijim... 

Detaljnije... »
Top 10 saveta kompanije Lenovo za uštedu energije

Info

Top 10 saveta kompanije Lenovo za uštedu energije

1. Podesite osvetljenje na monitoru Svetliji monitor koristi više energije. Možete smanjiti osvetljenje monitora kada se nalazite u tamnoj prostoriji, pošto će vaše oči biti osetljivije na svetlost. Slabija svetlost... 

Detaljnije... »
Sves­tra­ni ka­len­dar

Multimedijalni softver

Sves­tra­ni ka­len­dar

VueMinder Calendar će vam olak­ša­ti pla­ni­ra­nje vre­me­na, or­gani­zo­va­nje sas­ta­na­ka, praćenje obave­za, prav­lje­nje be­le­ški i čuva­nje kon­takt in­for­ma­ci­ja. Po mo­gućnos­tima,... 

Detaljnije... »
U Turskoj održana konferencija HP CommsWorld 2012

Cloud

U Turskoj održana konferencija HP CommsWorld 2012

Eminentni HP-ovi stručnjaci iz različitih krajeva sveta, predstavnici provajdera telekomunikacionih usluga kao i IT medija iz EMEA regiona, okupili su se 19. i 20. marta u Antaliji, na konferenciji posvećenoj inovacijama... 

Detaljnije... »
No­vi A­CDSee

Multimedijalni softver

No­vi A­CDSee

ACDSee je je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih i naj­du­go­večni­jih pro­gra­ma za pre­gled i or­ga­ni­za­ci­ju fo­to­gra­fi­ja. Prva ver­zi­ja pred­stav­lje­na je pre sko­ro 20 go­di­na, a danas... 

Detaljnije... »
Internet vodič

Internet

Internet vodič

www.go­o­gle­ar­tpro­ject.com Google Art Project je nas­tao iz sa­ra­dnje Google.com sa ne­kim od ve­li­kih svet­skih ume­tničkih mu­ze­ja, sa ci­ljem da omo­gući lju­di­ma da ot­kri­ju i vi­de pre­ko... 

Detaljnije... »
Otkaz zbog vređanja šefa na Facebook-u

Društvene mreže

Otkaz zbog vređanja šefa na Facebook-u

Zaposleni koji vređaju svoje poslodavce na društvenim mrežama mogu biti otpušteni zato što su takve poruke polujavne i lako se mogu kopirati na internetu, presudio je jedan holandski sudija ove nedelje. Naime, jedan... 

Detaljnije... »
Google-ova kupovina Motorole čeka odobrenje Kine

Novosti iz sveta

Google-ova kupovina Motorole čeka odobrenje Kine

Kineska vlada, poslednja prepreka da Google kupi kompaniju Motorola Mobility, usporava proces odugovlačenjem istrage o transakciji. Ne zna se koliko će istraga trajati, ali Motorola se nada da će kupovina biti zaključena... 

Detaljnije... »


Twitter