AV-Comparatives rezultati testa antivirus programa za 2012

Info

AV-Comparatives rezultati testa antivirus programa za 2012

Austrijska istraživačka laboratorija AV-Comparatives uradila je u periodu od marta do juna 2012. godine test antivirus programa u kojem je proizvod Kaspersky Internet Security 2012 osvojio jedan od najboljih rezultata.... 

Detaljnije... »
Kako je nastao Android?

Android

Kako je nastao Android?

Kompaniju Android osnovala su četvorica entuzijasta iz Kalifornije, mnogo pre nego što se ovo ime pojavilo u javnosti. Bilo je to još u oktobru 2003. godine, a cilj im je bio da razviju „pametnije mobilne telefone koji... 

Detaljnije... »
Почиње слободна регистрација .СРБ домена

Info

Почиње слободна регистрација .СРБ домена

Од 1. августа 2012. у 12.00 креће слободна регистрација .СРБ домена, најавио је Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС).... 

Detaljnije... »
Kompaktni Lenovo

Računari

Kompaktni Lenovo

Ma­le di­men­zi­je i nis­ka ce­na no­vog Ide­a­Cen­tre računa­ra la­ko će pri­vući kup­ce. Is­to­ri­ja per­so­nal­nih računa­ra čvrsto je pove­za­na s kom­pa­ni­jom IBM. Zbog to­ga je pro­da­ja... 

Detaljnije... »
Tehnomanija i ASUS dani gejminga

Igre

Tehnomanija i ASUS dani gejminga

U organizaciji Tehnomanije i kompanije ASUS, u nedelju 05.08.2012. u Klubu Šuma počeće jedan u nizu turnira sa PRO Evolutin Socker 2012 igrom. Turniri će se igrati svake nedelje od 11h do 16h i osam finalista iz prve... 

Detaljnije... »
Kancelarijski lepotan

Periferije

Kancelarijski lepotan

Iz NEC-a nam sti­že izu­ze­tno ta­nak mo­ni­tor sa obi­ljem op­ci­ja za u­šte­du ener­gi­je, NEC Mul­tiSync EX231W. je kan­ce­la­rij­ski mo­ni­tor ele­gan­tnog i­zgle­da sa tan­kim ra­mom na ko­me... 

Detaljnije... »
Visa će u Londonu predstaviti budućnost plaćanja

Događaji

Visa će u Londonu predstaviti budućnost plaćanja

Visa, svetski partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Londonu 2012. godine tokom Olimpijskih igara će demonstrirati načine na koji će ljudi obavljati plaćanja i raspolagati svojim novcem u budućnosti. Među različitim... 

Detaljnije... »
Infografike za Galaxy SIII

Mobilni telefoni

Infografike za Galaxy SIII

                                                                                ... 

Detaljnije... »
Još malo drveta za verne slušaoce

Periferije

Još malo drveta za verne slušaoce

Eacan E-505s zvučni­ci po­moći će vam da iz ma­lih ku­ti­ja i­zvučete upeča­tljiv zvuk. Još je­dan tri­jumf drve­ta nad plas­ti­kom… Zvučnički sis­tem E-505s sas­to­ji se od dva sa­te­li­ta... 

Detaljnije... »
D-kit: Novi servis za promociju malih i srednjih preduzeća na digitalnim medijima

Facebook

D-kit: Novi servis za promociju malih i srednjih preduzeća na digitalnim medijima

Real Time Group u saradnji sa izraelskom kompanijom iSOCIA, predstavila je prvi put srpskoj javnosti revolucionarni servis D-kit Srbija, koji nudi efikasno rešenje za pozicioniranje malih i srednjih preduzeća na tržištu,... 

Detaljnije... »
Pad broja neželjenih elektronskih poruka

Info

Pad broja neželjenih elektronskih poruka

Udeo spam poruka u elektronskom saobraćaju nastavlja svoj postepen pad u junu, i dva odsto je manji nego što je bio u maju. Istovremeno, primenjene su nove tehnologije koje koriste spam poruke da bi zarazile kompjutere... 

Detaljnije... »
Profesionalni LCD ekrani

Profesionalni LCD ekrani

Pro­fe­si­onal­ni e­kra­ni ko­ris­te se u po­slov­nom o­kru­že­nju, na jav­nim mes­ti­ma i u sklo­pu vi­deo-zi­do­va. Pred­stav­lja­mo dva NEC-ova modela. LCD televizori i monitori su danas veoma dostupni... 

Detaljnije... »
Samsungovi lokalni heroji poneli olimpijski plamen

Događaji

Samsungovi lokalni heroji poneli olimpijski plamen

U Olimpijskoj štafetnoj trci u Londonu 2012. učestvovalo i dvoje mladih ljudi iz Srbije. Marina Petković, golman ženskog fudbalskog kluba Crvena Zvezda i Slobodan Mirović, štićenik SOS Dečjeg sela u Sremskoj Kamenici,... 

Detaljnije... »
Kako odabrati prvi Android uređaj

Mobilne platforme

Kako odabrati prvi Android uređaj

Nije lako izabrati Android uređaj u mnoštvu smartfona i tableta. Skuplji uređaj doneće vam više zadovoljstva i obilje različitih mogućnosti za primenu. Ali i jeftiniji imaju šarm. U PC Press-ovom specijalnom izdanju,... 

Detaljnije... »
NEC AccuSync

NEC AccuSync

Ko pro­vo­di du­ge sa­te za računa­rom zna ko­li­ko je va­žan kva­li­te­tan mo­ni­tor. Je­dna od o­blas­ti u ko­joj je NEC i­zgra­dio svoj re­no­me je­su vrhun­ska re­še­nja za pri­kaz sli­ke... 

Detaljnije... »
Novi Cloud mrežni uređaj iz D-Link-a

Cloud

Novi Cloud mrežni uređaj iz D-Link-a

D-Link je javnosti predstavio još jednog člana svoje Cloud porodice: DNS-320L (Cloud ShareCenter™ 2-Bay Network Storage Enclosure). Ovaj Cloud mrežni uređaj za skladištenje podataka korisnicima omogućava daljinski... 

Detaljnije... »
Pad obima usluga u fiksnoj telefoniji

Telekomunikacije

Pad obima usluga u fiksnoj telefoniji

Obim usluga u fiksnoj telefoniji smanjen je u 2011. godini za 13,4%, a njeno korišćenje trajalo je ukupno 10.74 milijarde minuta, objavio je Republički zavod za statistiku. Polazni saobraćaj u mobilnoj telefoniji beleži... 

Detaljnije... »
Novo Kaspersky bezbednosno rešenje za Mac OS X

Softver

Novo Kaspersky bezbednosno rešenje za Mac OS X

Kompanija Kaspersky Lab lansirala je potpuno novo bezbednosno rešenje, dizajnirano da zaštiti korisnike Apple računara od novih pretnji. Bezbednosni paket kompanije Kaspersky štiti Mac OS X okruženje od svih vrsta pretnji,... 

Detaljnije... »
GEIL memorije

Hardver

GEIL memorije

Bo­lje je ima­ti vi­še me­mo­ri­je, ne­go brzu me­mo­ri­ju. Ipak, bu­dući da su ce­ne nis­ke, vre­di o­bra­ti­ti pa­žnju i na brzi­nu. Tu na sce­nu stu­pa GE­IL… Bez me­mo­ri­je se ne mo­že,... 

Detaljnije... »
OKI u paketu

Periferije

OKI u paketu

OKI je po­nu­dio ES8451cdtn, MFP uređaj ko­ji se la­ko pri­la­gođava va­šim po­tre­ba­ma. Tu je i mo­gućnost da ga do­bi­je­te na lizing. Efi­ka­sna i pre sve­ga eko­nom­ski is­pla­ti­va or­ga­ni­za­ci­ja... 

Detaljnije... »

Excel kuhinjica

Twitter