Iz novog PC Press-a: Lenovo 3000 N500 | PC Press

Iz novog PC Press-a: Lenovo 3000 N500

Lenovo_N500_3000_0044 Na­vi­kli smo na visok kva­li­te­t računa­ra iz se­ri­je Thin­kPad. Po­gle­daj­mo ka­ko se Lenovo sna­la­zi u eko­nom­skoj kla­si…

Molimo da se ulogujete, za nastavak čitanja.


Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter