Međunarodna konferencija "Klikni ka Evropi: uključenost u informaciono društvo – nova prilika ili novi jaz"

Klikni_ka_EvropiIAN-Međunarodna mreža pomoći i Esplai vas pozivaju na međunarodnu konferenciju „Klikni ka Evropi: Uključenost u informaciono društvo – nova prilika ili novi jaz“ koja se održava 24. i 25. maja u Beogradu, u Sava Centru, sala 2/0.

Konferencija će se baviti temama od značaja za obezbeđivanje pristupa korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija i e-veštinama za sve građane. Ona će pružiti mogućnost upoznavanja sa EU politikama i najboljim praksama koje se odnose na digitalnu uključenost iz Srbije i drugih zemalja Evrope, a koje kao rezultat imaju unapređenje kvaliteta života, veština potrebnih za zaposlenje, i društvenu  uključenost pojedinaca i zajednica.

Neke od tema konferencije biće: Digitalna agenda 2020: Evropski i nacionalni pristup, Izazovi za Srbiju na polju digitalne inkluzije, E-veštine za zapošljivost i smanjenje siromaštva, IKT Asistivne tehnologije, IKT i ranjive grupe, Žene i IKT, Biblioteke, škole i opštine kao novi telecentri, i druge. Govornici dolaze iz različitih sektora nekoliko zemalja Evropske unije i regiona.

Više o konferenciji, govornicima kao i onlajn formular za prijavljivanje možete naći na sajtu IAN-a www.ian.org.rs/einkluzija. Rok za prijavu je ponedeljak 23. maj do 11h. Broj učesnika je ograničen. Organizacije mogu da pošalju do dva svoja predstavnika.

Konferencija je deo projekta Klikni ka Evropi koji IAN sprovodi u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva Esplai iz Španije, a koji podržavaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Microsoft Srbija.

IAN


Prilog: Program konferencije KLIKNI KA EVROPI

Tagovi: , , ,