Sunbar za magacinsko poslovanje | PC Press

Sunbar za magacinsko poslovanje

U oblasti POS-a, logistike i proizvodnje Sunbar sarađuje sa kompanijama kao što su Milšped, Merkator, Cargo Partner, Gebruder Weiss, Farmalogist, Idea, Univerexport itd. Jedno od rešenja koje Sunbar nudi namenjeno je upravljanju magacinima – Qguar WMS Pro.

SunbarKompanija Quantum Software tvorac je sistema upravljanja magacinima pod nazivom Qguar WMS Pro. Ovaj softver podržava sisteme upravljanja magacinima u kompanijama koje skladište dobra namenjena sopstvenoj proizvodnji kao i iz sopstvene proizvodnje, i skladištima koja kompanije iznajmljuju trećim subjektima. Qguar WMS Pro može da se pohvali i nizom specijalizovanih funkcija u skladu sa najnovijim dostignućima iz oblasti IT‑ja i logistike.

Qguar WMS Pro je pre svega namenjen podršci većim skladištima koja tokom radnog dana beleže velike promete robe za koji koriste različite tipove transportnih uređaja, a između ostalog omogućava i istovremeno upravljanje robom više krajnjih korisnika koja je uskladištena u zajedničkom skladišnom prostoru. Ova osobina se pokazala najkorisnijom u distribucionim centrima, logističkim skladištima i proširenim skladišnim postrojenjima kompanija koje se primarno bave proizvodnjom. Qguar WMS Pro organizuje skladišne procese i optimizuje resurse distributivnih procesa, čime smanjuje troškove logistike i poboljšava efikasnost uloženog rada. Sistem (između ostalog) nudi korisnicima da primene hijerarhijsku podelu strukture skladišta sa željenom podelom skladišnog prostora na sektore odgovarajuće veličine.

Softver može da naručuje i prima robu u skladište, upravlja paletama i sortira ih po datumu isteka roka trajanja. Palete i vozila za prenos se mogu pratiti bežičnom vezom i označavati bar‑kodovima, što u svakom trenutku nudi korisniku uvid u kvalitet i kvantitet robe na zalihama. Qguar prati robu na putu kroz magacin, pa sve do kupca, upravljajući po potrebi narudžbinama, dopunom zaliha, zadacima koji se moraju izvršiti, pa i robom koja je iz nekog razloga vraćena. Korisniku nudi pristup analitički obrađenim podacima i izveštajima, a može da komunicira sa RF uređajima i eksternim sistemima putem sertifikovanih veza.

Pored softverskog sistema za upravljanje magacinima, kompanija Sunbar nudi i interesantan dodatni uređaj koji značajno olakšava i optimizuje skladištenje i upravljanje proizvodima unutar skladišta. U pitanju je KHT‑ov merni sistem PBM600 koji brzo utvrđuje dimenzije, zapreminu i masu objekta koji se skladišti. Uređaj je, pre svega, namenjen dobijanju preciznih podataka o robi koja treba da se uskladišti, kako bi softverski sistem za upravljanje magacinom racionalnije iskoristio raspoloživi prostor, ali i formirao zahtevanu pošiljku. Pomoću ovog sistema moguće je utvrditi i stepen kompresije određene robe, što omogućava smanjenje obima otpreme.

Merni sistem PBM 600 postavljen je na odgovarajuća kolica i predstavlja mobilnu jedinicu sa ugrađenom baterijom. Svi parametri se mere simultano pomoću infracrvenih senzora i ugrađene vage. Jedinica zadužena za određivanje dimenzija i mase objekta sastoji se iz predajnog i prijemnog modula sa integrisanim meračem mase. IR moduli postavljeni su jedan nasuprot drugom, što omogućava merenje svih konturnih karakteristika objekta, čak i ako je oblik složen. Za razliku od laserskih zraka, infracrvena svetlost ne predstavlja opasnost za ljudsko oko, pa je PMB600 sasvim bezbedan za upotrebu.

www.sunbar.rs

Ivan Stojanovski

Srodne vesti

    Nisu nađene srodne vesti

Za ovaj tekst komentari su zakljuċeni.