Trenuto gledate objave s oznakom: Akord

Finansijski kontroling: ko planira, profitira

PC.Biz

Finansijski kontroling: ko planira, profitira

Kako umanjiti troškove a da to ne dovede u opasnost poslovanje? Kako se zaštititi od naoko malih troškova koji u zbiru predstavljaju ozbiljan teret? O tome su razmišljali u novosadskoj kompaniji Ipsylon, osmišljavajući... 

Detaljnije... »
Akord(i) novog ERP‑a

PC Press

Akord(i) novog ERP‑a

U septembarskom pre­gle­du ERP sis­te­ma zna­čaj­no in­te­re­so­va­nje iza­zvao je no­vi ta­kmi­čar, do­ma­ći pro­gram Akord. Eto dobrog povoda za razgovor sa Zdrav­kom Je­lu­ši­ćem, o­sni­va­čem... 

Detaljnije... »

DIDS
Case Study Show 2017
Enjoy.ing

Twitter