Trenuto gledate objave s oznakom: BIS

U korak sa ERP svetom

PC.Biz

U korak sa ERP svetom

Bez ob­zi­ra na sta­nje na­še priv­re­de, do­maće trži­šte ERP‑ova po­ka­zu­je da nam ino­va­tiv­nos­ti i zna­nja ne ne­dos­ta­je. Mo­žda baš ta po­tre­ba da se ko­ri­sni­ci­ma ERP‑a po­nu­de... 

Detaljnije... »
BIS: Reciklirajte i donirajte - istovremeno

Događaji

BIS: Reciklirajte i donirajte – istovremeno

BIS Reciklažni centar u saradnji sa Narodnom kancelarijom predsednika Republike Srbije, pokreće akciju „Probudimo IT Srbiju – održivo i legalno“, sa ciljem doniranja korišćenih računara prikupljenih od strane... 

Detaljnije... »
BIS IT reciklaža: Cveće za smeće

Akcije

BIS IT reciklaža: Cveće za smeće

U Srbji, prvu akciju organizovanog prikupljanja opasnog otpada od građana, pre svega elektronskog i električnog, pokreće grad Pančevo, Skretarijat za zaštitu životne sredine, JKP Higijena i JKP Zelenilo Pančevo u saradnji... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter