Trenuto gledate objave s oznakom: BlackBerry Storm

VIP: BlackBerry Storm u ponudi

Mobilni telefoni

VIP: BlackBerry Storm u ponudi

Za­hva­lju­jući VIP‑u, bi­li smo u pri­li­ci da tes­ti­ra­mo naj­no­vi­ji mo­del ka­nad­ske kom­pa­ni­je Research in motion. Storm je prvi mo­del sa e­kra­nom ose­tlji­vim na do­dir, ali i prvi... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter