Trenuto gledate objave s oznakom: Burn the City

Pregled Android aplikacije - Burn the City

Android

Pregled Android aplikacije – Burn the City

Na­ga­đa­te da su vam se lju­di opa­sno za­me­ri­li do­vu­kav­ši ci­vi­li­za­ci­ju na rub bu­nji­šta u ko­jem ži­vi­te. Pu­ni be­sa kre­će­te da se sve­ti­te be­zo­bra­zni­ci­ma ko­ji... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter