Trenuto gledate objave s oznakom: Carina

Olak­ši­ce za e‑trgo­vinu

e-plaćanje

Olak­ši­ce za e‑trgo­vinu

Vla­da Srbi­je je 29. sep­tem­bra po­ve­ća­la li­mit za o­slo­ba­đa­nje od pla­ća­nja ca­ri­ne pri­li­kom uvo­za ro­be iz inos­tran­stva sa 25 na 50 ev­ra, kao i li­mit za bes­pla­tan pri­jem... 

Detaljnije... »
PKS: Idemo ka elektronskoj carini

Info

PKS: Idemo ka elektronskoj carini

Bez uvođenja i potpune implementacije elektronskog sistema carinjenja do 2013. godine, koji u Evropi funkcioniše već godinama, nema ulaska u EU Najveći posao domaće Carine u sledeće tri godine  biće umrežavanje... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter