Trenuto gledate objave s oznakom: Computerdream

PC Press: Drveni Genius SP‑HF500A

Multimedijalni hardver

PC Press: Drveni Genius SP‑HF500A

Iz Ge­ni­us‑a sti­že pri­ja­tno i­zne­nađenje – drve­ni ste­reo PC zvučni­ci SP‑HF500A — Aleksandar Veljković Na­vi­knu­ti na surround zvuk ko­ji do­pi­re iz sis­te­ma sa po osam zvučni­ka,... 

Detaljnije... »