Trenuto gledate objave s oznakom: D-Link

Novi Cloud mrežni uređaj iz D-Link-a

Cloud

Novi Cloud mrežni uređaj iz D-Link-a

D-Link je javnosti predstavio još jednog člana svoje Cloud porodice: DNS-320L (Cloud ShareCenter™ 2-Bay Network Storage Enclosure). Ovaj Cloud mrežni uređaj za skladištenje podataka korisnicima omogućava daljinski... 

Detaljnije... »
Vi­deo‑nad­zor za sva­koga

Vi­deo‑nad­zor za sva­koga

Iz D-Lin­ka sti­že re­še­nje za kućni vi­deo-nad­zor u vi­du IP ka­me­re, a pre­nos uži­vo pre­ko In­ter­ne­ta mo­že se pra­ti­ti na računa­ru ili smart te­le­fonu. Od ka­da su CCTV ka­me­re... 

Detaljnije... »
Dže­pni 3G ru­ter

Dže­pni 3G ru­ter

3G ru­te­ri ni­su ne­ka no­vost, ali dok većina mo­de­la pred­stav­lja ne­ku vrstu hi­bri­da ma­log kućnog ru­te­ra ko­me je pri­do­da­ta mo­gućnost po­ve­zi­va­nja na mo­bil­ni In­ter­net,... 

Detaljnije... »
D-Link: "Zelena" IP kamera

Foto i video

D-Link: “Zelena” IP kamera

Prošle nedelje smo pomenuli prvu od pet novih IP kamera koje će kompanija D-Link u narednim nedeljama ponuditi tržištu. Pored modela DSC-3430, u avgustu na tržište stiže i kamera DSC-3710. Radi se... 

Detaljnije... »
D-Link: Bežična IP kamera sa H.264 strimom

Foto i video

D-Link: Bežična IP kamera sa H.264 strimom

Kompanija D-link planira da u narednim mesecima osveži ponudu IP kamera za nadgledanje. Prvi model, od pet novih, koji vam predstavljamo je DSC-3430. U pitanju je kamera standardnog oblika namenjena montiranju u zatvorenom... 

Detaljnije... »
D-Link: Doživotna garancija

Info

D-Link: Doživotna garancija

D-Link  je odlučio da ponudi doživotnu garanciju za čitav spektar novih proizvoda za poslovne korisnike, što je i najbolji dokaz kvaliteta opreme koju proizvode. Pomenuta garancija pokriva kompletan opus pametnih... 

Detaljnije... »
D-Link: Koliko Wi-Fi škodi zdravlju?

Istraživanja

D-Link: Koliko Wi-Fi škodi zdravlju?

Brzo širenje bežičnih mreža nametnulo je pitanje da li je Wi-Fi tehnologija štetna po zdravlje – ovakva pitanja se postavljaju uvek kada se koriste radio talasi visoke frekvencije, pa je, u cilju utvrđivanja relevantnih... 

Detaljnije... »
D-Link: Nova generacija switch-eva će trošiti do 84% manje energije bez žrtvovanja performansi

Mrežni uređaji

D-Link: Nova generacija switch-eva će trošiti do 84% manje energije bez žrtvovanja performansi

U cilju očuvanja životne sredine, poznati proizvođač mrežne opreme, kompanija D-Link, sprovodi “zelenu inicijativu” (Green Techology Initiative) – u pitanju je smanjenje potrošnje energije mrežnih... 

Detaljnije... »
D-Link: Vodeći isporučilac svičeva

Info

D-Link: Vodeći isporučilac svičeva

Prema najnovijim podacima Gartner instituta, D-Link je u 2008. godini zauzeo prvu poziciju na svetskom tržištu Ethernet svičeva za mala i srednja preduzeća. Time su dodatno potvrđeni ranije objavljeni rezultati In-Stat... 

Detaljnije... »
D-Link: Prvi ruteri sa CAPTCHA autentifikacijom

Mrežni uređaji

D-Link: Prvi ruteri sa CAPTCHA autentifikacijom

Kompanija D-Link, vodeći svetski proizvođač mrežne i telekomunikacione opreme, prva je u svetu ugradila CAPTCHA funkciju za proveru podataka u svoje rutere čime svojim korisnicima pruža dodatni nivo sigurnosti. Zahvaljujući... 

Detaljnije... »
D-Link: škola umrežavanja III

Mrežni uređaji

D-Link: škola umrežavanja III

Mul­ti­me­di­jal­ne a­pli­ka­ci­je u SO­HO mre­ži obe­zbeđuju kućnu za­ba­vu, ali i po­slov­ne ko­mu­ni­ka­ci­je u kan­ce­la­ri­ji. Da vi­di­mo ka­kva o­pre­ma je po­tre­bna. Računar­ske... 

Detaljnije... »
D-Link potvrdio Digital Network kompatibilnost za Windows 7

Mrežni uređaji

D-Link potvrdio Digital Network kompatibilnost za Windows 7

Kompanija D-Link, vodeći svetski proizvođač mrežne i komunikacione opreme za sve segmente korisničkih i poslovnih okruženja, pozdravila je unapređenja u kompatibilnosti sa mrežnim uređajima koje donosi novi operativni... 

Detaljnije... »
D-Link: škola umrežavanja II

Mrežni uređaji

D-Link: škola umrežavanja II

Računarima tre­ba omo­gućiti da ko­mu­ni­ci­ra­ju i i­zmeđu se­be i sa spolj­nim sve­tom. A kad već ima­mo mre­žu, do­daćemo u nju još ne­ki ko­ris­tan uređaj… D‑Link DNS‑323 je kući­šte... 

Detaljnije... »
Novo iz D-linka – Wireless N ruter DIR-685

Info

Novo iz D-linka – Wireless N ruter DIR-685

Kompanija D-Link,proizvođač mrežne i komunikacijske opreme za sve segmente (od korisničkog do poslovnog) okruženja, predstavila je javnosti svoj prvi “Sve u jednom” kućni ruter pod nazivom DIR-685. Ovaj uređaj... 

Detaljnije... »
D-Link: škola umrežavanja I

Mrežni uređaji

D-Link: škola umrežavanja I

Koliko zaista znate o računarskim mrežama koje nas okružuju u kući i kancelariji? Pokušaćemo da u nekoliko lekcija i nešto više primera objasnimo osnove Većina korisnika računara verovatno ne razume principe umrežavanja.... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter