Trenuto gledate objave s oznakom: Eacan E-505s

Još malo drveta za verne slušaoce

Periferije

Još malo drveta za verne slušaoce

Eacan E-505s zvučni­ci po­moći će vam da iz ma­lih ku­ti­ja i­zvučete upeča­tljiv zvuk. Još je­dan tri­jumf drve­ta nad plas­ti­kom… Zvučnički sis­tem E-505s sas­to­ji se od dva sa­te­li­ta... 

Detaljnije... »

DIDS
Case Study Show 2017
Excel kuhinjica

Twitter