Trenuto gledate objave s oznakom: elektronska knjiga

PC Press: Kindle u Srbiji

PC Press

PC Press: Kindle u Srbiji

Ama­zon Kin­dle, za­me­na za kla­sičnu knji­gu, sada je upo­tre­bljiv u Ev­ro­pi, u ko­ju (ipak) spa­da i Srbi­ja. Mo­že li elek­tron­sko mas­ti­lo za­is­ta da za­me­ni knji­gu, ka­ko u Kin­dle... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter