Trenuto gledate objave s oznakom: Elektronski sertifikati

Formula za odlično poznavanje rada u Excelu

Savet

Formula za odlično poznavanje rada u Excelu

Da li ste u poslednje vreme pogledali neki oglas za posao? Jedan od osnovnih zahteva je odlično poznavanje rada u Excel-u za skoro svaku poziciju – od menadžerske do operativne. Svi smatraju da ga poznaju, a da li je... 

Detaljnije... »
PC Press: IT optimizam

Osvrti

PC Press: IT optimizam

In­for­ma­tičari su po­zna­ti op­ti­mis­ti, čak i ka­da IT trži­šte be­le­ži dvo­ci­fre­ni pad u o­dno­su na is­ti pe­ri­od pro­šle go­di­ne. Op­ti­mi­zam je bo­lji am­bi­jent za rad, a... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter