Trenuto gledate objave s oznakom: Espion EG S02

Špijunski đozluci

Za geekove

Špijunski đozluci

Evo je­dnog špi­jun­skog ge­dže­ta ko­ji će do­bro po­slu­ži­ti u vre­lim le­tnjim da­ni­ma. U naočare za sun­ce Espion EG S02 u­građena je ka­me­ra ko­jom mo­že­te sni­ma­ti sve do­lične i... 

Detaljnije... »