Trenuto gledate objave s oznakom: Excel 2010

Grupisanje međuzbirova u Excelu 2010

Savet

Grupisanje međuzbirova u Excelu 2010

Obrađujete prodaju po prodavnicama koje se nalaze na različitim lokacijama. Podaci o prodaji su uneti hronološkim redom kojim su dobijeni, a osim glavnog zbira, želite da dodate i međuzbirove koji se odnose na pojedinačne... 

Detaljnije... »
Kontekstni meni prevlačenja selekcije

Savet

Kontekstni meni prevlačenja selekcije

Kontekstni meni koji dobijamo desnim klikom na objekat je pravi dragulj za napredniji rad u bilo kojoj Windows aplikaciji. Upoznajte nešto možda još zgodnije: selektujte polje ili skup polja, zatim pozicionirajte kurzor... 

Detaljnije... »
Excel 2010 - Kontekstni  meni prevlačenja datuma

Savet

Excel 2010 – Kontekstni meni prevlačenja datuma

Naredni tajni kontekstni meni koji ćemo vam predstaviti je povezan sa datumskim podacima. Selektujte jedno ili više spojenih polja koja sadrže datume, pozicionirajte kurzor u donji desni ugao selekcije, tako da on promeni... 

Detaljnije... »