Trenuto gledate objave s oznakom: Foto 2011

A od Tehnomanije i PC Press-a: Nikon D3100

Foto i video

A od Tehnomanije i PC Press-a: Nikon D3100

D3100 je no­va i una­pređena ver­zi­ja Nikon‑ovog o­snov­nog re­flek­snog mo­de­la D3000 i pred­stav­lja ide­al­nu ula­zni­cu u svet DSLR apa­ra­ta. Po­red CMOS sen­zo­ra re­zo­lu­ci­je 14 Mp,... 

Detaljnije... »

Art

Foto 2011: Galerija

Od 1. juna 2011. počinje veliki nagradni konkurs “Leto u vašem objektivu”. Na ovoj stani biće objavljeni radovi koji su ušli u konkurtenciju [imagebrowser id=13 template=exif] ... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter