Trenuto gledate objave s oznakom: Grupisanje međuzbirova

Grupisanje međuzbirova u Excelu 2010

Savet

Grupisanje međuzbirova u Excelu 2010

Obrađujete prodaju po prodavnicama koje se nalaze na različitim lokacijama. Podaci o prodaji su uneti hronološkim redom kojim su dobijeni, a osim glavnog zbira, želite da dodate i međuzbirove koji se odnose na pojedinačne... 

Detaljnije... »