Trenuto gledate objave s oznakom: H1N1

PC Press: broj 162 od 25. decembra u prodaji

Izdvajamo

PC Press: broj 162 od 25. decembra u prodaji

  Samo vas gledamo – u Full HD-u! — Voja Gašić i Bojan Stanojević Domaći kablovski distributeri uveli su u ponudu i HDTV kanale – ako ste do sada izbegavali da kupite nov televizor zato što na njemu... 

Detaljnije... »
PC Press: H1N1 pandemija na netu

Internet

PC Press: H1N1 pandemija na netu

Ne prođe dan a da se u dnev­nim no­vi­na­ma ne po­ja­vi tekst o svinj­skom gri­pu. Da bi­smo se bo­lje upo­zna­li sa ovom bo­lešću pro­še­ta­li smo se svet­skom Mre­žom – ka­ko o­dvo­ji­ti naučnu... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter