Trenuto gledate objave s oznakom: High Dynamic Range Photo

PC Press: Photomatix - magija HDR‑a

Grafički i AV softver

PC Press: Photomatix – magija HDR‑a

HDR, te­hni­ka ko­jom se iz fo­to­gra­fi­ja načinje­nih u ne­po­volj­nim sve­tlo­snim u­slo­vi­ma i­zvlači mak­si­mum, za većinu fotoamatera je još uvek ap­strak­ci­ja. Uz Pho­to­ma­tix Pro sve... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter