Trenuto gledate objave s oznakom: HP Wi-FI Mobile Mouse

HP Wi‑Fi Mo­bi­le Mo­use

aktuelno

HP Wi‑Fi Mo­bi­le Mo­use

Sve vi­še ko­ri­sni­ka pre­no­si­vih računa­ra i sve ma­nje slo­bo­dnih USB pri­ključaka da­lo je lju­di­ma iz HP‑a ide­ju da na­pra­ve WiFi miš, na­me­njen pre sve­ga oni­ma ko­ji mno­go pu­tu­ju.... 

Detaljnije... »

DIDS
Case Study Show 2017
Excel kuhinjica

Twitter