Trenuto gledate objave s oznakom: Ideos S7 SLim

Huawei Ideos S7 Slim

Netbook i tablet

Huawei Ideos S7 Slim

Već smo shva­ti­li da se može napraviti sja­jan ta­blet koji puno košta. Huawei je ve­li­ka kom­pa­ni­ja ko­ja bez ikakvih kom­plek­sa nas­tu­pa na ta­blet sce­ni. Ta­ko se njihov nedavno promovisani S7... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter