Trenuto gledate objave s oznakom: kartice

Da li novčanice odlaze u istoriju?

aktuelno

Da li novčanice odlaze u istoriju?

Kom­pa­ni­ja MasterCard in­ten­ziv­no is­tra­žu­je no­ve na­či­ne pla­ća­nja. Ar­tur Tu­rem­ka, ge­ne­ral­ni di­rek­tor za Bal­kan u kom­pa­ni­ji MasterCard, od­go­vo­rio nam je na ne­ka ak­tu­el­na... 

Detaljnije... »
MasterCard PayPass – nove platne kartice Komercijalne banke

bankarski softver

MasterCard PayPass – nove platne kartice Komercijalne banke

Komercijalna banka je obogatila svoju ponudu platnih kartica sa dva nova proizvoda, namenjena beskontaktnom plaćanju – Debit MasterCard PayPass i Debit Gold MasterCard PayPass. Obe kartice pripadaju portfoliu debitnih... 

Detaljnije... »
Najveći strah je od gubitka finansijskih informacija

Zaštita

Najveći strah je od gubitka finansijskih informacija

Velika medijska pažnja o bezbednom korišćenju Interneta, znak je da su korisnici računara sve svesniji savremenih računarskih bezbednosnih pitanja i trikova kojima se sajber kriminalci služe kako bi dopreli do njihovih... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter