Trenuto gledate objave s oznakom: Kaspersky 2010

Singi: Kaspersky zaštita za radne stanice

Zaštita

Singi: Kaspersky zaštita za radne stanice

Za­šti­ta po­je­di­načnih računa­ra u po­slov­noj mre­ži od ključne je va­žnos­ti za be­zbe­dnost ce­log sis­te­ma. Za­to je tu Kas­persky An­ti‑Vi­rus za ra­dne sta­ni­ce. Sve pro­me­ne... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter