Trenuto gledate objave s oznakom: LED osvetljenje

PC Press 187 u prodaji

Info

PC Press 187 u prodaji

Pošto smo u prošlom broju napravili kućnu mrežu, red je i da je uposlimo. A za razliku od poslovne mreže kojom uglavnom cirkulišu dokumenti, u kućnoj mreži vrteće se uglavnom multimedija, što nije ni malo lakši... 

Detaljnije... »
Haljina koja reaguje na zagađenje

fashion

Haljina koja reaguje na zagađenje

Ni moda nije ostala imuna na globalne probleme. Danska dizajnerska kuća Difus osmislila je haljinu opremljenu LED svetlima koja se pale kada raste nivo ugljen dioksida u vazduhu. Tzv. “klimatska haljina” je opremljena... 

Detaljnije... »
PC Press: Šta bi rekao Edison?

Hardver

PC Press: Šta bi rekao Edison?

Kla­sičnim si­ja­li­ca­ma je, ka­žu, od­zvo­ni­lo – tre­ba ih za­me­ni­ti fluoroscentnim šte­dlji­vim si­ja­li­ca­ma, ili, ako že­li­te naj­bo­lje re­še­nje, LED o­sve­tlje­njem. U čemu... 

Detaljnije... »
Mikroprinc: LED osvetljenje

Info

Mikroprinc: LED osvetljenje

Ima li smi­sla da u 21. ve­ku i dalje ko­ris­ti­mo sve­tlo ko­je emi­tu­je usi­ja­no vla­kno? Ne­ma, na­rav­no, ali ono što sle­di ni­je priča o fluo‑ce­vi­ma… pre ne­go što smo ih pri­me­ni­li,... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter