Trenuto gledate objave s oznakom: Leo

PC Press: HTC Leo

Mobilni telefoni

PC Press: HTC Leo

HTC Leo je ve­li­ki te­le­fon sa ka­pa­ci­tiv­nim e­kra­nom, no­vim so­ftve­rom i svim op­ci­ja­ma ko­je mo­že­te za­mi­sli­ti. Čak i ne­kom vi­še: mo­že da se ko­ris­ti kao WiFi ru­ter —... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter