Trenuto gledate objave s oznakom: Levitatr Portable Bluetooth Keyboard

Tablet i smartfon gedžeti

Za geekove

Tablet i smartfon gedžeti

Us­ko­ro će nam stići prava zi­ma. A ta­da ko­ri­sni­ci ta­ble­ta i pa­me­tnih te­le­fo­na s ka­pa­ci­tiv­nim e­kra­ni­ma ose­tlji­vim na do­dir počinju da pri­mećuju pro­ble­me u ra­du. Za... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter