Trenuto gledate objave s oznakom: LG DM2350D

Treća di­men­zi­ja – vrlo po­volj­no

HDTV

Treća di­men­zi­ja – vrlo po­volj­no

LG je prvi po­vu­kao po­tez ko­ji do­pri­no­si po­pu­la­ri­za­ci­ji 3D te­le­vi­zi­je – svo­jom te­hno­lo­gi­jom 3D pri­ka­za na­zva­nom FPR prvo su zna­tno sni­zi­li ce­nu 3D te­le­vi­zo­ra... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter