Trenuto gledate objave s oznakom: LTE Advanced

LTE postaje re­alnost

Internet

LTE postaje re­alnost

Pre­ma pre­dvi­đa­nji­ma kom­pa­ni­je Ericsson, do 2020. go­di­ne će čak 50 mi­li­jar­di ure­đa­ja bi­ti po­ve­za­no u glo­bal­nu mre­žu. U blis­koj bu­du­ćnos­ti i da­lje će be­ži­čno... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter