Trenuto gledate objave s oznakom: MFP

iPlus - štampa pod kontrolom

Hardver

iPlus – štampa pod kontrolom

Više nema ozbiljne kompanije koja u svom poslovanju ne obraća pažnju na troškove i koja se ne trudi da ih smanji na razumnu i prihvatljivu meru. Najlakši i najjednostavniji provereni model uštede je outsourcing usluga,... 

Detaljnije... »
Između ink‑jet‑a i lasera

Hardver

Između ink‑jet‑a i lasera

Iako je papirnih dokumenata u kancelarijskom radu sve manje, savremeni multipraktik saveznik lišiće vas mnogih briga. Isprobali smo HP PageWide Pro MFP 477dw Potreba za papirom u modernoj kancelariji nešto se smanjila... 

Detaljnije... »
OKI u pa­ketu

aktuelno

OKI u pa­ketu

OKI je po­nu­dio ES8451cdtn, MFP uređaj ko­ji se la­ko pri­la­gođava va­šim po­tre­ba­ma. Tu je i mo­gućnost da ga do­bi­je­te na lizing. Efi­ka­sna i pre sve­ga eko­nom­ski is­pla­ti­va or­ga­ni­za­ci­ja... 

Detaljnije... »
Štampajte preko e-maila

Foto i video

Štampajte preko e-maila

HP Photosmart e-All-in-One je prvi u novoj liniji štampača sa internet vezom koji ima funkciju ePrint, uz pomoć koje je moguće dokument poslati štampaču putem e-mail poruke. Štampač podržava različite formate poput... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter