Trenuto gledate objave s oznakom: Muzička kapa

PC Press: Ludi šeširdžija…

PC Press

PC Press: Ludi šeširdžija…

Ovo je pro­i­zvod na­me­njen mu­zi­ko­ho­ličari­ma ko­ji su is­tov­re­me­no i zi­mo­gro­žlji­vi. Do­volj­no je da ka­pu na­vuče na gla­vu i u­ključi u bi­lo ko­ji MP3 ple­jer i biće i­zne­nađen... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter