Trenuto gledate objave s oznakom: navision

Magacin a ne lavirint

Poslovni softver

Magacin a ne lavirint

Microsoft Dynamics NAV sadrži i modul za upravljanje skladištem WMS, Warehouse Management System. Da vidimo kako teče njegova implementacija, uz GoPro WMS aplikaciju… Microsoft Dynamics NAV (Navision) predstavlja... 

Detaljnije... »
IN2 i Microsoft održali CRM konferenciju

aktuelno

IN2 i Microsoft održali CRM konferenciju

Konferencija “Upravljanje odnosima sa klijentima u finansijama i osiguranju”, održana 13.4. u Microsoftu ponudila je konkretne savete vezane za odnose s klijentima u osiguravajućim društvima i finansijskim institucijama. Među... 

Detaljnije... »
Adacta predstavila poslovne rezultate

aktuelno

Adacta predstavila poslovne rezultate

Kompanija Adacta predstavila je  rezultate poslovanja u protekloj godini i najavila ambiciozne planove za dalji nastavak rasta i generisanja novih vrednosti korisnicima ERP, CRM i BI rešenja u Srbiji. Kao kuća poslovnog... 

Detaljnije... »
Microsoft Dynamics NAV u duty free shop-u

aktuelno

Microsoft Dynamics NAV u duty free shop-u

Reimplementacija Microsoft Dynamics NAV‑a u srpskom ogranku Dufry‑ja je omogućila dalji uspešan razvoj kompanije uz neverovatno brz povratak uloženog novca. Čini se da, od kada je putovanje avionom način da se brzo... 

Detaljnije... »
GoPro: Sistem efikasnog poslovanja u PKC Group

PC.Biz

GoPro: Sistem efikasnog poslovanja u PKC Group

Ambiciozni, ali ujedno i dobro odmereni planovi oslonjeni na domaća i svetska iskustva, uvek su izazov kome je teško odoleti. Upravo to je pokretač velikog projekta implementacije i integracije poslovno‑informacionog... 

Detaljnije... »
­­BSC Software za dobrobit društva

PC.Biz

­­BSC Software za dobrobit društva

Microsoft Dynamics NAV donosi veliku pomoć i korist u radu organizacija čiji je cilj dobrobit zajednice, a BSC Software je razvio rešenja i implementirao ih u onim sredinama gde je važno da se dobrim upravljanjem projektima... 

Detaljnije... »
U korak sa ERP svetom

PC.Biz

U korak sa ERP svetom

Bez ob­zi­ra na sta­nje na­še priv­re­de, do­maće trži­šte ERP‑ova po­ka­zu­je da nam ino­va­tiv­nos­ti i zna­nja ne ne­dos­ta­je. Mo­žda baš ta po­tre­ba da se ko­ri­sni­ci­ma ERP‑a po­nu­de... 

Detaljnije... »

DIDS
Case Study Show 2017
Excel kuhinjica

Twitter