Trenuto gledate objave s oznakom: Nikon V1

Ni­kon V1

Foto i video

Ni­kon V1

Ni­kon je oko CX 10 Mp CMOS sen­zo­ra stvo­rio Ni­kon 1 li­ni­ju fo­to-apa­ra­ta, sa četi­ri ul­trapor­ta­bil­na o­bjek­ti­va i no­vim ek­ster­nim bli­cem. Tu li­ni­ju čine dve ka­me­re sa i­zmen­ji­vim... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter