Trenuto gledate objave s oznakom: Nokia N900

PC Press: Nokia N900

Mobilni telefoni

PC Press: Nokia N900

I po­red o­grom­nog ude­la u trži­šnom ko­laču, u po­sle­dnje vre­me mno­gi su pri­me­ti­li nes­ta­bil­nost fin­skog pro­i­zvođača. Nokia je za­ka­sni­la sa e­kra­ni­ma ose­tlji­vim na do­dir,... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter