Trenuto gledate objave s oznakom: obrada slika

Superteza: Paint u Windows-u 7 može mnogo više

Info

Superteza: Paint u Windows-u 7 može mnogo više

Umesto da koristite skupe i komplikovane programe za obradu slika, Windows 7 vam nudi program Paint, koji je u stanju da ispuni sve želje prosečnog korisnika. Ako često radite sa zamrznutim ekranskim sličicama (Screenshots),... 

Detaljnije... »
PC Press: Malolitražni Photoshop

Grafički i AV softver

PC Press: Malolitražni Photoshop

Pho­tos­hop Ele­ments 8 je po­je­dnos­tav­lje­na ver­zi­ja moćnog Pho­tos­hop‑a: do­bi­li smo je­ftin, ali i da­lje sna­žan alat ko­ji će za­do­vo­lji­ti po­tre­be većine vla­sni­ka di­gi­tal­nih... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter