Trenuto gledate objave s oznakom: Océ

Fokus na inkjet tehnologiji

aktuelno

Fokus na inkjet tehnologiji

U februaru ove godine u Beogradu je održan prodajni trening za Canon i Océ partnere, poput treninga kakvi su ranije bili organizovani u centrali kompanije. Andreas Fruehwirth, zadužen za prodaju Canon i Océ brendova u... 

Detaljnije... »
Od margarina do digitalne ere

PC.Biz

Od margarina do digitalne ere

Holandski Océ je na tržištu već 135 godina i od samog početka se isticao epohalnim pronalascima, od bojenja margarina pa do crno‑bele i kolor štampe najviših performansi. Danas je Océ deo Canon grupacije koja sada... 

Detaljnije... »
iQ‑Print: Kako pametno izabrati štampač ili ploter

iQ‑Print: Kako pametno izabrati štampač ili ploter

Oda­kle po­če­ti? Šta se nu­di na trži­štu, da li je to ono što mi tre­ba? Gro­zni­ča­vo ko­pam po Web‑u. Ko­ja je ce­na? Da li će no­va ma­ši­na za­do­vo­lji­ti sve po­tre­be za štam­pom? ... 

Detaljnije... »
Re­pro­Ki­osk... slika bu­dućnosti

aktuelno

Re­pro­Ki­osk… slika bu­dućnosti

Nis­te po­go­di­li, ni­je reč o spa­ja­nju plo­te­ra i le­tećeg ran­ca… na­ža­lost, sve ima svo­je gra­ni­ce, ali je Océ ipak za­dao ozbiljan do­maći za­da­tak os­ta­lim pro­i­zvođačima. Océ... 

Detaljnije... »
Canon i Océ najavile prve korake integracije

Hardver

Canon i Océ najavile prve korake integracije

Kompanije Canon i Océ najavile su prve korake integracije, u skladu sa obaveštenjem od 16. novembra 2009. godine da će udružiti snage, tako stvarajući globalnog lidera u štamparskoj industriji. Ova integracija rezultovaće... 

Detaljnije... »

DIDS
Case Study Show 2017
Excel kuhinjica

Twitter