Trenuto gledate objave s oznakom: OKI

Potpuna kontrola štampe

PC.Biz

Potpuna kontrola štampe

OKI‑jeve štampače možete da kupite, a možete i da ih iznajmite od kompanije Original. U drugom slučaju dobijate i brojne usluge koje povećavaju efikasnost rada, a cena je proporcionalna obimu upotrebe. Kompanija OKI... 

Detaljnije... »
Mnogo više od štampača

aktuelno

Mnogo više od štampača

Kada dođe vreme za zamenu štampača u vašoj firmi, videćete da je tržište itekako napredovalo. Umesto da tražite novi uređaj, tražićete kompletan ekosistem koji je izgrađen oko nove generacije poslovnih štampača.... 

Detaljnije... »
Tri boje belo

aktuelno

Tri boje belo

Na sajmu Grafima 2013 „Original“ je prikazao OKI C711WT koji predstavlja korak napred u štampi na raznim materijalima. Šta može već dokazana LED tehnologija kada se crni toner zameni belim? Pamte se vremena kada su... 

Detaljnije... »
OKI kancelarija

aktuelno

OKI kancelarija

Novi OKI‑jev multifunkcionalac MB4512dn iznenađuje mogućnostima i agilnošću. Pritom ne košta mnogo, a krije i neka dodatna iznenađenja… Talas obnove proizvodnog portfolija japanskog OKI‑ja kako novim modelima... 

Detaljnije... »
OKI za svačije potrebe

Hardver

OKI za svačije potrebe

Mnoštvo novih modela u ponudi naglašava OKI-jevu spremnost da se, u saradnji sa Original grupom, uhvati u koštac s konkurencijom i na domaćem tržištu Japanska kompanija OKI Electric jedna je od retkih u IT svetu koja... 

Detaljnije... »
OKI u paketu

Periferije

OKI u paketu

OKI je po­nu­dio ES8451cdtn, MFP uređaj ko­ji se la­ko pri­la­gođava va­šim po­tre­ba­ma. Tu je i mo­gućnost da ga do­bi­je­te na lizing. Efi­ka­sna i pre sve­ga eko­nom­ski is­pla­ti­va or­ga­ni­za­ci­ja... 

Detaljnije... »
Štam­pači za groš

Hardver

Štam­pači za groš

iPlus je novi koncept rešenja za štampu – paket sa ugovornom obavezom. Slično prodaji mobilnih telefona za dinar, štampači se prodaju sa velikim popustima, koji zavise od odabranog mesečnog paketa usluga Zbog brzog... 

Detaljnije... »
OKI u pa­ketu

aktuelno

OKI u pa­ketu

OKI je po­nu­dio ES8451cdtn, MFP uređaj ko­ji se la­ko pri­la­gođava va­šim po­tre­ba­ma. Tu je i mo­gućnost da ga do­bi­je­te na lizing. Efi­ka­sna i pre sve­ga eko­nom­ski is­pla­ti­va or­ga­ni­za­ci­ja... 

Detaljnije... »