Trenuto gledate objave s oznakom: pretraživači

U regularnoj trafici štampano, a u elektronskoj digitalni PC Press #241

aktuelno

U regularnoj trafici štampano, a u elektronskoj digitalni PC Press #241

Iako februar ima 28 dana, svašta nešto bitno se izdešavalo na globalnom i lokalnom tržištu. AMD je konačno predstavio proizvod dostojan konkurencije, po veoma povoljnoj ceni, Motorola je predstavila odličan modularni... 

Detaljnije... »
Bakini kolačići

Info

Bakini kolačići

Koliko puta vam se dogodilo da uđete na određeni sajt poput “ Facebook”, ili neke druge platforme, i da baš u tom trenutku iskoči reklama za vaše omiljene patike, ili nekog drugog proizvoda koji ste nameravali da... 

Detaljnije... »
Italijanski matematičar spreman da prkosi Google-u

Internet

Italijanski matematičar spreman da prkosi Google-u

Masimo Marćiori, italijanski matematičar i profesor Univerziteta u Padovi koji je doprineo razvoju Google-ovog algoritma za pretragu, sprema se da lansira svoj izazov dominantnom pretraživaču do kraja godine. „Reč... 

Detaljnije... »
Pretraživači obiluju malicioznim softverom

Internet

Pretraživači obiluju malicioznim softverom

Pretraživači su bili najčešće oruđe za postavljanje malicioznog softvera na internet u prvoj polovini ove godine. Gotovo četrdeset odsto slučajeva s malicoznim softverom poteklo je od internet pretraga. Malware na... 

Detaljnije... »
Marvin Liao - Internet postaje sve veći kolač

Internet

Marvin Liao – Internet postaje sve veći kolač

U Be­o­gra­du je­ kra­je­m o­kto­bra­ go­s­to­va­o­ Ma­rvin Lia­o­, ko­me­rcija­l­ni di­re­kto­r ko­mpa­nije­ Ya­ho­o­! za­ Evro­pu, Bl­is­ki Is­to­k i A­friku. Bil­a­ je­ to­ pri­l­ika­... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter