Trenuto gledate objave s oznakom: Refot

Počinje nagradni foto-konkurs PC Pressa!

Akcije

Počinje nagradni foto-konkurs PC Pressa!

Povodom jubilarnog 200. broja PC Press, u saradnji sa partnerima, raspisuje novi foto-konkurs MOJ PC PRESS. Pustite mašti na volju… Jedini uslov je da u kadru bude i vaš omiljeni časopis PC! Očekujemo od vas da... 

Detaljnije... »
Sandisk: Lepo upakovani podaci

fashion

Sandisk: Lepo upakovani podaci

Sa­mo da ra­zja­sni­mo – da bi se ne­ki pro­i­zvod po­ja­vio u Pink Corner‑u, ne mo­ra da bu­de ek­sklu­zi­van, ne mo­ra da bu­de pre­mi­je­ra na trži­štu, ne mo­ra da bu­de ot­po­ran na vo­du... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter