Trenuto gledate objave s oznakom: Samsung NX200

Sam­sung NX200

Foto i video

Sam­sung NX200

Samsung NX200 je pe­ti u NX ni­zu, ali pot­pu­no ra­zličit od pret­ho­dni­ka. Nje­go­vu o­sno­vu čini no­vi CMOS sen­zor re­zo­lu­ci­je (efek­tiv­nih) 20,3 Mp i for­ma­ta APS-C (23,5×15,7 mm). Pra­va... 

Detaljnije... »

DIDS
Case Study Show 2017
Enjoy.ing

Twitter