Trenuto gledate objave s oznakom: Samsung ST500

Stav: Samsung fotoaparati ST550, ST500 i ST1000

Foto i video

Stav: Samsung fotoaparati ST550, ST500 i ST1000

Trka u me­ga­pik­se­li­ma je već po­tro­šen mar­ke­tin­ški ma­mac, pa kup­ca tre­ba pri­vući u­kla­pa­njem di­gi­tal­ne fo­to­gra­fi­je u kon­ver­gen­tne te­hno­lo­gi­je, a pre sve­ga... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter