Trenuto gledate objave s oznakom: Sandboxie

PC Press: programi u izolaciji

Korisni programi

PC Press: programi u izolaciji

Sandboxie omo­gućava star­to­va­nje pro­i­zvolj­nih pro­gra­ma u izo­lo­va­nom pros­to­ru, ta­ko da oni ne mo­gu uti­ca­ti na os­ta­tak sis­te­ma. Na­ziv pro­gra­ma je od­go­va­ra­jući, po­što... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter