Trenuto gledate objave s oznakom: Saradnja

IBM i Matemetički fakultet potpisali sporazum o saradnji

Događaji

IBM i Matemetički fakultet potpisali sporazum o saradnji

Dana 19. maja 2009. godine IBM u Srbiji i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu potpisali su petogodšnji sporazum o saradnji, koji je stupio na snagu 20. maja 2009. Sproazum su potpisali Milos Đurković, generalni... 

Detaljnije... »