Trenuto gledate objave s oznakom: Screenshot Captor

PC Press: Screenshot Captor, besplatno hvatanje slika

Korisni programi

PC Press: Screenshot Captor, besplatno hvatanje slika

Screenshot Captor je još je­dan od pro­gra­ma za ski­da­nje sadržaja e­kra­na ko­ji možda ne­ma našmin­kan in­ter­fejs i ne­ke od mo­gućnos­ti ko­je nudi, recimo, Snagit, ali pred­stav­lja sa­svim... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter