Trenuto gledate objave s oznakom: Sharp

Sharp displej sa 443ppi ulazi u masovnu proizvodnju

Info

Sharp displej sa 443ppi ulazi u masovnu proizvodnju

Ekran sa čak 443 piksela po inču prikazan je danas na konferenciji CEATEC 2012 u Japanu. Kompanija Sharp predstavila je prisutnima 5-inčni LCD ekran rezolucije 1080p, a 443ppi čine ga jednim od ekrana sa najvećom gustinom... 

Detaljnije... »
Za sve poslovne potrebe

Hardver

Za sve poslovne potrebe

Iako mnogo pričamo o računarstvu u oblaku, i dalje se puno radi s papirima. Sharp MX‑M354N će zadovoljiti potrebu kancelarije Koliko god se opirali, digitalizacija je neizbežna. Zbog sve većeg obima poslovanja i... 

Detaljnije... »
Pro­jek­ci­je u svim prav­cima

Pro­jek­ci­je u svim prav­cima

Za si­mul­ta­ni pri­kaz vi­še sa­drža­ja do­ne­dav­no je tre­ba­lo ku­pi­ti ne­ko­li­ko pro­jek­to­ra. Sa­da je do­vo­ljan je­dan: Sharp XG-SV100W ili XG-SV200X. Pre­zen­ta­ci­ja ra­zličitih... 

Detaljnije... »
Štam­pač na li­zing

Kancelarijski softver

Štam­pač na li­zing

Trend pre­las­ka sa mo­no na ko­lor la­ser­sku štam­pu se­li se sa za­pa­da na is­tok Ev­ro­pe. Fran­cus­ko trži­šte ku­pu­je sko­ro po­lo­vi­nu štam­pača sa ko­lor mas­ti­li­ma (49%), Če­ška... 

Detaljnije... »
Sharpov po­slov­ni štam­pač

Sharpov po­slov­ni štam­pač

Evo­lu­ci­ja kan­ce­la­rij­skih štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja te­kla je ti­ho i pos­te­pe­no: od pros­tog štam­pa­nja s računa­ra ko­ji je di­rek­tno po­ve­zan sa štam­pačem... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter