Trenuto gledate objave s oznakom: Siemens IT Solutions and Services

Atos pre­uzeo Si­emens ITSS

Događaji

Atos pre­uzeo Si­emens ITSS

Kom­pa­ni­ja Atos Origin zav­rši­la je 1. ju­la pro­ces pre­uzi­ma­nja kom­pa­ni­je Siemens IT Solutions and Services, čime je stvo­ren ev­rop­ski li­der u o­blas­ti IT u­slu­ga, ko­ji će sa oko... 

Detaljnije... »
Siemens IT Solutions and Services - sertifikovani SAP provajder cloud usluga

Cloud

Siemens IT Solutions and Services – sertifikovani SAP provajder cloud usluga

Siemens IT Solutions and Services je objavio da je sada sertifikovani SAP provajder cloud servisa. Kroz ovu sertifikaciju, globalni outsourcing provajder nudiće svoje cloud hosting sevise uz podršku SAP ® Business aplikacija... 

Detaljnije... »
Siemens IT Solutions and Services predstavio rešenja za osiguravajuće kuće

Info

Siemens IT Solutions and Services predstavio rešenja za osiguravajuće kuće

Kompanija Siemens IT Solutions and Services održala je u beogradskom hotelu Holiday Inn poludnevni skup pod nazivom „Insurance Factory: Practices for insurances – a valid approach“. Ovaj skup je bio namenjen ključnim... 

Detaljnije... »


Schneider

DIDS

Original

Case Study Show 2017

Excel kuhinjica

Twitter