Trenuto gledate objave s oznakom: sinhronizacija

La­ka on­li­ne sin­hro­ni­za­cija

Internet

La­ka on­li­ne sin­hro­ni­za­cija

Dropbox je online sis­tem za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka, ko­ji omo­gućava cen­tral­no čuva­nje va­ših da­to­te­ka uz auto­mat­sku sin­hro­ni­za­ci­ju i­zmeđu ra­zličitih uređaja ko­je ko­ris­ti­te.... 

Detaljnije... »
Nov telefon, stari podaci

connect

Nov telefon, stari podaci

Selidba podataka liči na preseljenje u novi stan: u oba slučaja treba baciti sve nepotrebno. Iz kuće se izbacuju komadi nameštaja koje već godinama nismo koristili, a ostatak nameštaja mora da se zašti kako se usput... 

Detaljnije... »
Sinhronizacija bez posrednika

connect

Sinhronizacija bez posrednika

Smisao sinhronizacije podataka između običnog mobilnog telefona, smart telefona i računara je očigledan: sa kontaktima i terminima lakše se radi na računaru, dok nam je na putovanju često na raspolaganju samo smart... 

Detaljnije... »
Superteza: Sve svoje sa sobom nosim

Info

Superteza: Sve svoje sa sobom nosim

Ako ste navikli da sa sobom vučete prenosne USB diskove, možda je pravo vreme da se odviknete od njih. Uz pristup Internetu, na raspolaganju su vam raznovrsne online ostave, gde možete smestiti pristojan broj elektronskih... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter