Trenuto gledate objave s oznakom: Sion Net

Sion Net obnovila ugovor sa Netgear

Hardver

Sion Net obnovila ugovor sa Netgear

„Netgear is back in town“ – Kompanija Sion Net je obnovila ugovor o distribuciji sa čuvenom kompanijom Netgear (SAD) za teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. De facto radi se o nastavku dugogodišnje... 

Detaljnije... »
SionNet: Pinktooth

SionNet: Pinktooth

Ne­ma vi­še te­le­fo­ni­ra­nja u autu, na pe­šačkom pre­la­zu, na bi­ciklu ili mo­to­ciklu. Da bu­dem is­kre­na, naj­ra­di­je te­le­fo­ni­ram baš u tim mo­men­ti­ma. Ako već moramo na o­dvi­ka­va­nje,... 

Detaljnije... »
PC Press: SionNet, kung-fu Panda

PC Press

PC Press: SionNet, kung-fu Panda

GateDefender Performa SB je prva linija odbrane od zlonamernog saobraćaja koji vreba sa Interneta. Ovaj mrežni uređaj se jednostavno instalira dok održavanje uglavnom radi potpuno autonomno — Mladen Mijatović Panda... 

Detaljnije... »
PC Press: Počeo TELFOR 2009

Događaji

PC Press: Počeo TELFOR 2009

Telekomunikacioni forum TELFOR 2009 , otvoren je 24.novembra u Sava Centru i trajaće do 26. novembra. Ovo je već 17. TELFOR a potpisani organizatori su: Društvo za telekomunikacije – Beograd, Elektrotehnički fakultet... 

Detaljnije... »
Sionnet: Plantronics BT slušalice

Mobilni telefoni

Sionnet: Plantronics BT slušalice

Ako ste ra­ni­je i ima­li i­zgo­vor, sad vi­še ne­ma vrda­nja – no­vi za­kon o sa­o­braćaju će sve nas  na­te­ra­ti da ko­ris­ti­mo han­dsfree. Pa ne­ka ba­rem bu­de bez ži­ca… Is­pro­ba­li... 

Detaljnije... »
SionNet: STM150, pas čuvar za sre­dnju kla­su

Internet

SionNet: STM150, pas čuvar za sre­dnju kla­su

Dok su ve­li­ke kor­po­ra­cij­ske mre­že za­štićene od na­pa­da sa In­ter­ne­ta moćnim en­ter­pri­se re­še­nji­ma, ma­nje fir­me su, u­glav­nom, os­tav­lje­ne na ve­tro­me­ti­ni. STM150... 

Detaljnije... »
SionNet: ugovor sa kompanijom Telekom FM

Mrežni uređaji

SionNet: ugovor sa kompanijom Telekom FM

Sion Net je potpisao ugovor sa kompanijom Telecom FM, vodećim proizvođačem proizvoda za korišćenje PSTN, GSM, VoIP i ISDN tehnologija uz ostvarenje realne uštede putem inteligentnog rutiranja poziva. Telecom FM poseduje... 

Detaljnije... »
PC Press: All about “digital Eve”…

Multimedijalni hardver

PC Press: All about “digital Eve”…

U dav­na vre­me­na na­šim do­mo­vi­ma su su­ve­re­no vla­da­li VHS vi­deo‑ri­kor­de­ri. Od ta­da smo da­le­ko o­dma­kli – da­na­šnji cen­tri za za­ba­vu su čvrsto in­te­gri­sa­ni sa računar­skim... 

Detaljnije... »
Sion Net: Uživajte u medija sadržajima na HDTV-u, bez PC-ja

Foto i video

Sion Net: Uživajte u medija sadržajima na HDTV-u, bez PC-ja

Lako! Uz pomoć male crne kutije sa zvučnim imenom: Digital Entertainer Elite – EVA9150 kompanije Netgear ili samo EVA od milja. Ova EVA novog milenijuma je veličine DVD plejera i u sebi objedinjuje najnovije tehnologije.... 

Detaljnije... »
Sion Net: Kako najlakše organizovati sve media sadržaje u kućnom okruženju?

Internet

Sion Net: Kako najlakše organizovati sve media sadržaje u kućnom okruženju?

– Imate barem 2 računara u kući i – ’mali’ kovčeg prepun floppy disketa, CDa i DVDa ? – Delite ih u gomile: ’muzika’, ’fotografije’, ’filmovi’, ’programi’, ’razno’…i nalazite... 

Detaljnije... »
Šta je SNOM VoIP?

Info

Šta je SNOM VoIP?

VoIP je relativno nova tehnologija, razvijena u cilju boljeg prenosa glasovnih podataka i radi omogućavanja bolje komunikacije već je uzela zamah širom sveta. VoIP funkcije koje znatno olakšavaju poslovanje i korišćenje... 

Detaljnije... »

DIDS
Case Study Show 2017
Enjoy.ing

Twitter